5. Netopýři

Nová pomůcka, kterou jsme připravili v rámci projektu Příroda člověku, člověk přírodě, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, realizovaném v programové oblasti Biodiverzita, monitoring a změna klimatu. Edice se věnuje ohroženým živočichům naší přírody, jejichž životní projevy unikají pozornosti běžnému pozorovateli a i odborníkům nejsou běžně dostupné. Navíc jsme svůj zájem zaměřili na zvířata, která nejsou veřejností bezvýhradně přijímána jako atraktivní, užitečná a oblíbená. Nahrávky ohrožených zástupců naší fauny přispějí k hlubšímu poznání jednotlivých druhů i poodhalení způsobů jejich života.

Věříme, že naší pomůcku využijete k zajímavým realizacím výukových programů, osvětových akcí, samostudiu i případně umožní odborným pracovníkům lépe vyhodnocovat možný výskyt živočichů, které vyžadují zvýšenou ochranu. Naší snahou bylo tímto dílkem přispět do mozaiky poznatků o naší přírodě a napomoct šíření znalostí a zkušeností našich odborných autorů a spolupracovníků mezi odbornou i laickou veřejností.

Děkujeme za Vaši přízeň, hlasy ke stažení viz.níže. 

Za realizátory Dana Belušová, manažerka projektu a Petr Starý, koordinátor aktivity Záchranné stanice. 

Netopýří noc

Již několik let NSEV organizuje akci zvanou Netopýří noc. Touto akcí si koncem srpna a začátkem září připomínají význam a důležitost ochrany netopýrů lidé na celém světě. Teoretickou částí nás provází lektorka pí. Zieglerová, přiblížila všem základní informace o netopýrech u nás. Nejzajímavější částí je ukázka živých netopýrů. Akce je organizovaná především pro děti, ale zúčastňuje se i řada dospělých. 

Křídla neslouží jen k létání

Některé skupiny letounů se do létacích blan halí i během denního odpočinku či při hibernaci, což může souviset s termoregulací - pod blánama zadržovaná vrstva vzduchu slouží jako izolace. Křídla někdy najdou uplatnění také při lovu kořisti. Netopýr s jejich pomocí třeba dokáže nasměrovat prchající kořist blíže k tělu tak, aby se jí snadněji zmocnil. Známe i druhy, které mají na zadním okraji ocasní blány zvláštní kartáčky z řas či brv, jimiž shrabují hmyz odpočívající na povrchu listů do košíčkovitě prohnuté ocasní létací blány. Z ní pak úlovky ústy vybírají. 

Kde se ukrývají netopýři

V letním období využívají rozmanité spektrum denních útočišť. Od přirozených dutin a štěrbin ve stromech i skalách až po nejrůznější zákoutí na lidských stavbách. Zdá se, jakoby se netopýři v posledních desetiletích začali s moderní architekturou více sžívat. Čím dál častěji se s nimi setkáváme na místech zdánlivě neobvyklých počínaje panelovými domy a jinými sídlišťmi domy až po betonové konstrukce mostů, tunely či města dálnic. 

Jak lze netopýrům pomoci?

Ochrana lesních netopýrů vyžaduje především změnu v hospodářském využívání lesů, což je v dnešním, čistě produkčním lesnictví skoro neřešitelný problém. Stejně jako dostatek dutin a štěrbinových úkrytů je pro ně důležitý celkový charakter prostředí s  členitými porosty, ve kterých druhy s různou loveckou strategií naeznou dostatek potravních biotopů. To nejhorší, co může být, je rozsáhlá smrková monokultura stejného stáří, kde je jeden strom jako druhý.