2. Čistota vody

Týnecký potok

Týnecký potok je drobný vodní tok v povodí dolní Vltavy. Pramení na západním okraji kladenského předměstí Švermov v bezprostředním sousedství vinařické věznice v nadmořské výšce 338 m. Na průtoku švermovskou zástavbou je částečně kanalizován. Ve střední části běh potoka ve větší či menší vzdálenosti sleduje silnice, na horních hranách údolí po levici i po pravici jsou patrné někdejší důlní haldy. Nad Brandýskem na potoce leží několik malých rybníků, dnes Vodní park Čabárna. Za Brandýskem údolí Týneckého potoka napříč překonává dálnici D7. Svahy lemují drobné hájky. Zástavba na levém břehu se objevuje teprve u osady Týnec, napravo se po stráni vinou valy starobylého hradiště Budeč. Těsně za Týncem následuje osada Mozolín, potok zde napájí několik rybníčků, vstupuje do vsi Zákolany, kde se odbývají poslední metry jeho cesty. Stačí ještě podejít silniční mostek a v blízkosti zákolanské návsi, za zády pomníku Antonína Zápotockého, se v nadmořské výšce 229 m zleva vlévá do Zákolanského potoka, který jeho vody unáší dále do Vltavy.

Co určuje kvalitu vody

(vybrané ukazatele)

Kyselost

Zjednodušeně označujeme pH, měří se na logaritmické stupnici. Je ovlivněno složením geologického podloží, přítomností chemických látek např. splachy z polí, kyselými dešti, biologickými ději např. fotosyntézou, rozkladnými procesy.

Tvrdost

Je to koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, jedná se tedy o sumu vápníku a hořčíku. Charakteristika tvrdé vody: mýdlo méně pění, zanechává bělavé stopy na nádobí, způsobuje tvorbu vodního kamene.

Obsah dusičnanů

Přirozené množství ve vodách bylo postupně narušováno růstem lidských sídlištních celků. Hlavní příčinou se stalo zemědělství. Dusíkatými hnojivy a dalšími přípravky je zasažena celá zemědělská krajina. Doporučuje se pít vodu s obsahem solí do 5 mg/l.

Průhlednost

Je to zištění, zda je voda čirá nebo zakalená. Zákal způsobují rozptýlené částice.

Zápach

Způsobují jej hniobné procesy, splach hnojiv, přítomnost cizorodých látek.

Zabarvení

Je zapříčeněno druhem látek , které voda obsahuje. Je-li do šeda, obsahuje jílovité částice, je-li do hněda, obsahuje huminové látky, do zelena - obsahuje řasy.

Země rybníků

Tak jako se třeba Finsko označuje za zemi jezer, slušelo by naší republice označení země rybníků. Období největší slávy již mají sece za sebou, přesto se odhaduje, že je u nás dosud na 25 tisíc rybníků a malých nádrží.