3. Hnízdění ptactva

U tabule číslo 3, s názvem Hnízdění ptactva můžete vidět ukázky ptačích budek, u každé je doplňková tabule s podrobnějšími informacemi. Některé budky jsou už osídlené :) 

Pobytové znaky některých šplhavců

Malé doplňkové tabule