3. Hnízdění ptactva

U tabule číslo 3, s názvem Hnízdění ptactva můžete vidět ukázky ptačích budek, u každé je doplňková tabule s podrobnějšími informacemi. Některé budky jsou už osídlené :) Doplňkové tabule jsou na tyto druhy: ledňáčci, sova pálená, poštolky, rehkové, rorýsi, sýkory a jiné drobné ptactvo, šoupálci a špačci. 

Pobytové znaky některých šplhavců