Práce dětí přírodovědného kroužku

Obrázky a návrhy motýlího záhonu, hmyzího a ježčího domečku od dětí z přírodovědného kroužku. 

Přírodovědný oddíl

Náš přírodovědný oddíl zabývající se ochranou přírody a ekologickou výchovou je rozdělen na tři kroužky Netopýří školka, Netopýrci, Netopýři. Netopýří školka pro předškolní děti ve věku 5 - 6let, Netopýrci jsou děti 1.stupně od 6ti do 10ti let a Netopýři od 10ti do 15ti let.  Netopýří školka se schází v MŠ Montessori Kladno ve středu od 14 - 15.30h, Netopýrci v pondělí od 15h do 17h a Netopýři v pátek od 15h do 17h a schází se v budově CEV Kladno-Čabárna. Učíme se o přírodě, pomáháme jí, děláme soutěže, akce pro veřejnost, jezdíme na výlety, dvakrát ročně na víkendové pobyty (zimní a letní) a jednou ročně na tábor. 

https://www.netopyri-cabarna.cz/