4. Záchranné stanice

Cílem záchranných stanic je zraněného živočicha ošetřit a následně ho vypustit zpět do přírody. Pokud jej nelze vypustit, zůstává u nás s trvalým handicapem. Některé exempláře máme k vidění v našich voliérách v záchranné stanici. Případů je mnoho, ročně projde naší záchrannou stanicí okolo 1400 živočichů, z toho 52 - 56 % případů se šťastným koncem. Většina poranění, která se k nám dostávají, jsou způsobena činností člověka.

Naši obyvatelé

Další činnosti Záchranné stanice:

  • Činnost věnovaná dětem - spoluvyhlašovatelé výtvarné soutěže Kladenská veverka aj.
  • Přivyděláváme si kosením trávy v chráněných územích
  • Realizujeme záchranné přesuny ohrožených živočichů (žáby, škeble atd.)
  • Spolupořádáme akce pro veřejnost - Velikonoce, Vánoce, Den zvířat aj.
  • Biologické průzkumy
  • Ekologický dozor na stavbách
  • Oprava naučných stezek

Ukázka práce

Zajímavé příběhy z naší záchranné stanice AVES

Orel mořský 

V červenci 2016 byl nalezen na Rakovnicku mladý, vyčerpaný jedinec orla mořského. Snažil se zde ulovit slepici. Náš ošetřovatel orla chytil a dovezl na naši záchrannou stanici, kde se začalo bojovat o jeho život. Byl opravdu velmi vyčerpaný, neudržel se ani na nohách a dva dny pouze ležel. Byly mu podávány podpůrné prostředky a ručně dokrmovat dokud se jeho stav nezačal zlepšovat. Orel po dvou dnech začal sám přijímat potravu (slepice, králík, potkan) Začal sedět na odsedávce a později jsme ho vypustili do velké rozlétávací klece. Orel získal skvělou kondici, dostal od nás ornitologický kroužek a byl vypuštěn zpět do přírody na Rakovnicku. Tento případ byl dost neobvyklý a dopadl šťastně.

Výr velký

Pozorní lidé našli pod dráty vysokého napětí samečka výra zraněného elektrickým proudem. Výra jsme dovezli do veterinární ordinace. Jeho zranění levého křídla bylo bohužel devastující a veterinář musel křídlo odejmout. Tohoto výra můžete vidět při návštěvě záchranné stanice.

Ošetřovatelé v akci