7. Ekologická výchova

Fotografie budovy a okolí

Jak to u nás chodí...

Na pobyty k nám jezdí MŠ, ZŠ ale i SŠ z celého Středočeského kraje a Prahy. Pobyty jsou většinou třídenní nebo pětidenní. První den odpoledne je možnost jít se s průvodcem podívat do Záchranné stanice AVES, kde se děti dozví o chodu záchranné stanice, o práci ošetřovatelů a samozřejmě příběhy našich zvířecích obyvatel. V případě zájmu si děti budou moci nakrmit domácí plemena hospodářských zvířat. V úterý a ve čtvrtek nabízíme dopolední i odpolední program. Na středu si  výcházky po okolí opět s průvodcem, kde se děti dozví spoustu zajímavostí jak z historie okolí, ale také zajímavosti lesa. Nebo mohou děti se svým vyučujícím podniknout vycházku samostatně. Na pátek žádný program již neorganizujeme. K dispozici pro žáky je v jejich volném čase jídelna, vybavená televizorem. Po dohodě je možno ve večerních hodinách využívat i prostory učebny i s ozvučením, promítáním, PC a magnetickou tabulí. Dále lze zapůjčit na večer pingpongový stůl s vybavením nebo stolní fotbálek.

Fotografie z programů

Program - Ptačí svět

Při tomto novém půldenním programu se vydáme s dětmi prozkoumat říši úžasného ptačího světa. Poznáváme zajímavosti ptačího těla a různé jeho zákonitosti. Nahlédneme do ptačích příbytků zjistíme řadu zajímavostí hnízdění. Díky čapí hře zjistíme, co ptáky čeká na dlouhých tahových cestách a co nám chtějí říci svými hlasy. Přibližujeme dětem povědomí o záchovných programech a kroužkování ptáků. Aby to pro děti bylo zajímavější, zkusí si samy kroužkování. Program je určený pro ZŠ a SŠ.

Program - Potřebuje příroda pomoc?

Diskuze na téma, zda příroda potřebuje naši pomoc, proč a jakou? Nenabízíme jednoznačnou odpověď, téma zůstává otevřené, je na dětech aby si po dobu programu vytvořily svůj názor.  

V první části nás provádí prezentace (zásahy člověka do přírody pohled od historie přes průmyslovou revoluci až po současnost, ochrana přírody v minulosti a dnes, formy ochrany přírody - právní formy ochrany, chráněná území, další formy pomoci od běžného člověka). V této části prezentace děti aktivně zapojíme do našeho povídání, dle postupně odkrývajících se fotek děti hádají, o jakou pomoc a jakému zvířeti se jedná, zda je nezbytná či ne. Některé formy pomoci jsou doplněny aktivitou. 

  • domeček pro ježky, broukoviště
  • rybí přechody
  • ekodukt - aktivita 
  • zábrany pro obojživelníky
  • krmítka pro ptáky, krmítko pro veverku, krmelec
  • budky pro ptáky - aktivita 
  • záchranné stanice
  • jezírka, kamenné zídky, sekání louky

V druhé části je pohybová aktivita venku. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin, každá skupina dostane magnetickou tabulku, desky s papírem a tužku. Každé skupině je přidělena jiná barva. Ukážeme dětem čtyři druhy krajin (trávník, pastvina, louka se sadem a nesekaná louka), na každou z nich musí družstvo společně dojít, zapsat si, o jaký typ krajiny se jedná a posbírat kartičky své barvy. Podle obrázků a textu na kartičkách následně určují, jaký typ krajiny patří právě jim, zda je jejich krajina rozmanitá a do jaké míry do ní zasahuje člověk. Na závěr se dětí ptáme, do jaké krajiny zasahuje člověk nejvíc, jaký zásah člověka přírodě pomáhá a proč, při jakém zásahu je krajina nejpestřejší a naopak.

Dojdeme k závěru, že v našich podmínkách má krajina bez zásahu člověka tendenci se zalesňovat. Program je určený pro ZŠ a SŠ.