11. Jezírka

Cyklus zrození vážky

Hlasy noci II. Žáby

Nová pomůcka, kterou jsme připravili v rámci projektu Příroda člověku, člověk přírodě, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, realizovaném v programové oblasti Biodiverzita, monitoring a změna klimatu. Edice se věnuje ohroženým živočichům naší přírody, jejichž životní projevy unikají pozornosti běžnému pozorovateli a i odborníkům nejsou běžně dostupné. Navíc jsme svůj zájem zaměřili na zvířata, která nejsou veřejností bezvýhradně přijímána jako atraktivní, užitečná a oblíbená. Nahrávky ohrožených zástupců naší fauny přispějí k hlubšímu poznání jednotlivých druhů i poodhalení způsobů jejich života.

Věříme, že naší pomůcku využijete k zajímavým realizacím výukových programů, osvětových akcí, samostudiu i případně umožní odborným pracovníkům lépe vyhodnocovat možný výskyt živočichů, které vyžadují zvýšenou ochranu. Naší snahou bylo tímto dílkem přispět do mozaiky poznatků o naší přírodě a napomoct šíření znalostí a zkušeností našich odborných autorů a spolupracovníků mezi odbornou i laickou veřejností.

Děkujeme za Vaši přízeň, hlasy ke stažení viz.níže.

Za realizátory Dana Belušová, manažerka projektu a Petr Starý, koordinátor aktivity Záchranné stanice.