Úvod

Vítáme Vás na stránkách naučné stezky Čabárna. Stezka se věnuje krajinným prvkům, které slouží k udržování a zvyšování rozmanitosti v přírodě. Je umístěna v okolí Centra ekologické výchovy (CEV), osady Čabárna a záchranné stanice Aves. 

Stezka je podpořena grantem z  Islandu, Lichtenštejnska a Norska.  

O nás

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s., založilo ho v listopadu roku 2001 Statutární město Kladno. Původním posláním naší organizace bylo svým působením přispět k zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí na Kladensku.

Od roku 2001 Naučné středisko významně rozšířilo své aktivity a v současné době se zaměřuje především na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. V roce 2005 jsme se stali členem sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Kontakt:

Sídlo a doručovací adresa:
Budova CEV

Brandýsek Olšany 220

273 41 Brandýsek

Fakturační adresa:

NSEV Kladno - Čabárna, o.p.s.

nám. Starosty Pavla 44
272 01 Kladno
IČO: 26480441
Organizace je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedených Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 227.

Telefon:

+420 312 245 333

E-mail:
info@nsev-kladno.cz

Sledujte nás:

https://www.nsev-kladno.cz/

https://www.facebook.com/NSEVKladno/

About Us

Our Environmental Education Center Kladno - Čabárna, o.p.s, was founded in November 2001 by the Statutory City of Kladno. The original mission of our organization was to contribute to the conservation of biodiversity and healthy environment in city of Kladno and its surrounding.

Since 2001, the Center significantly expanded its activities and currently focuses on environmental education and awareness.

In 2005 we became a member of the Association of Environmental Education Centers called Pavučina.

We are dedicated to the following activities:

 • half-day environmental education programs for nurseries, primary, secondary and special schools
 • residential environmental education programs for nurseries, primary, secondary and special schools (school trips)
 • kids clubs (field-club for children from 6 to 10 years, nature conservation club for kids from 10 to 15 years, farmers-club for children aged 6- 15 years and beekeeping club for adults and parents with children)
 • events for parents with preschool children
 • educational and cultural events for the expertised public
 • training of leisure activities for tutors
 • summer camps
 • competitions for children
 • providing lectures, educational programs, practices and excursions for pupils and students
 • rental space for training events
 • eco-counseling ( ekoporadna@nsev-kladno.cz )
 • mapping and archiving of knowledge about the historical and current state of protected species of plants and animals in Kladno and surroundings
 • maintenance of nature trails in the territory of our business
 • maintenance of natural heritage sites
 • care of injured animals placed in the animal rescue station AVES
 • care of bears in Kladno